15 marca 2019 roku wchodzi w życie jedna z nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która ma na celu usprawnienie działania Szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Inicjatorzy zmian wyjaśniają, że dzięki wprowadzeniu tzw. ostrych i tępych dyżurów nie wszystkie szpitale będą dyżurowały w tym samym czasie, dzięki dostosowaniu obsady lekarskiej i pielęgniarskiej do charakteru dyżuru w szpitalu. Szpital pełniący tzw. ostry dyżur będzie miał zwiększoną liczbę personelu i będzie zobligowany do przyjmowania pacjentów wymagających nagłej pomocy przez całą dobę.

W związku z tym dyspozytornie ratownictwa będą kierowały karetki z osobami w stanie nagłego zagrożenia do szpitali, w których będą funkcjonować jednostki o zwiększonej gotowości.

Zdaniem Andrzeja Jacyny – Prezesa NFZ pozwoli to na zaoszczędzenie pieniędzy i rozwiązanie problemów kadrowych.

Zmiany w zakresie dyżurowania nie są obligatoryjne. Nie dla wszystkich szpitali jest to bowiem możliwe do wykonania. Jest to dobre rozwiązanie przede wszystkim dla dużych miast, w których funkcjonują przynajmniej 2 duże szpitale położone w stosunkowo niewielkiej odległości. W takim przypadku szpitale będą mogły się podzielić dyżurami tak, aby nie wszystkie z nich musiały mieć codziennie pełen zespół na bloku operacyjnym

Wprowadzenie dyżurów będzie odbywać się na wniosek samych szpitali, a za koordynację i harmonogram będzie odpowiadać wojewoda w porozumieniu z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Harmonogram będzie zamieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej wojewody oraz właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dzięki czemu pacjenci mają mieć możliwość sprawdzenia, do którego szpitala się udać.

Nowelizacja pozostawia pewne wątpliwości co do funkcjonowania wprowadzonych rozwiązań w praktyce. Jak zwykle powstaje pytanie jak na zmianach wyjdą pacjenci, którzy dotychczas mogli się kierować po prostu do najbliższego szpitala, a teraz będą musieli uprzednio dowidzieć się, który oddział ich przyjmie.

Na razie należy poczekać złożenie przez zainteresowane szpitale stosownych wniosków o ustalenie harmonogramów. Sprawę tę będziemy zatem monitorować.