Administrator funpage’a na facebooku jest administratorem danych osobowych

Ostatnia burza wywołana przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (zwanego potocznie RODO) wywołała wiele pytań i dyskusji w zakresie odpowiedzialności z tytułu przetwarzania danych osobowych – [...]