About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 34 blog entries.

Finał najgłośniejszej batalii sądowej frankowiczów

We wtorek, 7 lutego 2023 r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zapadł prawomocny wyrok w sprawie Państwa Dziubak przeciwko bankowi Raiffeisen. Sąd oddalił apelację banku i uznał, iż Sąd Okręgowy w Warszawie prawidłowo rozpatrzył sprawę i zgodził się, że umowę trzeba unieważnić. SA uznał, że bank może wstrzymać wypłatę, aż klienci zwrócą pożyczony im kredyt. [...]

By |2023-02-09T11:52:19+00:00luty 9th, 2023|aktualności, frankowicze|9 komentarzy

Elektromobilność i wymogi wobec wykonawców

Czy szpitale i inne podmioty lecznicze w świetle ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności paliwach alternatywnych, mają obowiązek podczas ogłaszania przetargu w trybie zamówień publicznych wymagać aby wykonawca albo podwykonawca posiadał w swojej flocie min. 10% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym? Po raz drugi jako Kancelaria pochylamy się nad ustawą [...]

Poradnik Influencera: jak uniknąć kar wynikających z nieuczciwych praktyk rynkowych prezentowanych na portalach społecznościowych takich jak np. Instagram?

Czy reklama może wyglądać jak neutralna informacja, tym samym wprowadzając konsumenta w błąd? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) mówi stanowcze nie tego typu ugruntowanym praktykom rynkowym widocznym codziennie na portalach społecznościowych. Zdaniem UOKiK Konsumenci powinni być́ właściwie informowani o tym, czy dany przekaz ma charakter neutralny, czy też handlowy. Z tej przyczyny Prezes [...]

By |2022-12-18T22:08:32+00:00grudzień 18th, 2022|aktualności, dla przedsiębiorców|318 komentarzy

KONTROLE NFZ U LEKARZY – jak bronić się przed karą finansową?

W ostatnim czasie znacznie nasiliły się kontrole NFZ przeprowadzane u lekarzy. Nasza kancelaria spotyka się z masowymi skargami lekarzy na postępowania kontrolne prowadzone przez NFZ, z których zdecydowana większość kończy się negatywnym wynikiem kontroli i tzw. „wezwaniem do zapłaty skutków finansowych kontroli”. Przedmiotem ostatnich kontroli była weryfikacja prawidłowości i zasadności wystawiania recept refundowanych. Kontrole sięgają [...]

By |2022-12-18T21:51:10+00:00grudzień 18th, 2022|aktualności, dla szpitali i lekarzy|0 komentarzy

Sytuacja frankowiczów w świetle przymusowej restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A.

30 września Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „BGF”) ogłosił rozpoczęcie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. (dalej: Getin Bank), którego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych. Niewątpliwie informacja ta wywołała niepokój oraz niepewność wśród tzw. frankowiczów. Restrukturyzacja Getin Banku postawiła frankowiczów w gorszym położeniu, bowiem BGF [...]

By |2022-11-03T13:01:35+00:00listopad 3rd, 2022|aktualności, frankowicze|26 komentarzy

Moje zdjęcie wykorzystano w Internecie!

Jak Kancelaria może pomóc Klientowi, którego wizerunek został wykorzystany bez jego zgody? Czy klient może dochodzić swoich praw? Jakie roszczenia może mieć osoba, której wizerunek został bezprawnie wykorzystany względem osoby naruszającej jej prawo? W czasach dynamicznego rozwoju technologicznego i informatycznego stawiającego mocny akcent na treści publikowane w Internecie, a w szczególności w social mediach, platformach [...]

By |2022-11-03T13:02:17+00:00listopad 3rd, 2022|Uncategorized|53 komentarze

Szpital publiczny a pojazdy elektryczne – jakie wymogi wprowadza ustawa o elektromobilności

Czy publiczne szpitale i inne publiczne podmioty lecznicze mają obowiązek posiadania w swojej flocie 10% pojazdów napędzanych elektrycznie w świetle ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych? Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1083), dalej zw. ustawą, może przysporzyć [...]

By |2022-09-27T20:03:49+00:00wrzesień 27th, 2022|aktualności, dla szpitali i lekarzy|7 929 komentarzy

Czy lekarz może odmówić pacjentowi zapisania go do grupy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej?

Może - jednak w okolicznościach ściśle określonych przepisami prawa. Prawo chroni pacjenta przed nieuzasadnioną i bezpodstawną odmową udzielenia mu świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (dalej: POZ), w szczególności zabezpiecza przed jakąkolwiek próbą dyskryminacji ze względu na jego cechy osobowościowe. W ramach podstawowej opieki medycznej pacjent może m. in. korzystać ze świadczeń lekarza POZ, którego [...]

By |2022-09-10T11:45:31+00:00wrzesień 10th, 2022|Uncategorized|22 komentarze

Jak uzyskać zabezpieczenie roszczeń w sprawie frankowej?

Bolączką naszych Klientów, którzy zwracają się do nas o pomoc w sprawach frankowych jest bardzo często fakt, że na prawomocne rozstrzygnięcie sądu trzeba czekać kilka lat, a przez ten czas oni dalej muszą spłacać wysokie raty kredytu. Tak jednak być nie musi. W sytuacjach, w których kredytobiorcy spłacili już kwotę nominalną kredytu (np. zaciągnęli kredyt [...]

By |2022-08-17T08:12:18+00:00sierpień 17th, 2022|Uncategorized|6 komentarzy

O co chodzi w ochronie sygnalistów

17 grudnia 2021 roku minął czas na transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii, potocznie zwanej dyrektywą o sygnalistach. O co chodzi w dyrektywie i czy wobec nie dokonania na czas implementacji dyrektywy możemy się na nią powoływać? Na wstępie wyjaśnić należy, że mówiąc o „sygnalistach” w rozumieniu [...]

By |2021-12-31T12:22:30+00:00grudzień 31st, 2021|aktualności, dla przedsiębiorców|29 komentarzy