About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 38 blog entries.

Przygotuj swoją firmę na e-doręczenia

Od 10 grudnia 2023 r. większość urzędów i innych podmiotów publicznych będzie miała obowiązek wysyłać i przyjmować pisma przez e-Doręczenia. System e-Doręczeń zastąpi korespondencję realizowaną przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Na potrzeby e-doręczeń powstała baza adresów elektronicznych (BAE), którą prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji. Jest to publiczny rejestr, który zawiera zamknięte katalogi danych [...]

By |2023-10-13T14:31:35+00:00październik 13th, 2023|aktualności, dla przedsiębiorców|27 060 komentarzy

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – jakie zmiany wchodzą w życie?

6 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wprowadziła ona, poza możliwością obserwacji za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) pomieszczeń ogólnodostępnych, takich jak, np. poczekalnie oraz pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, dodatkową możliwość obserwacji [...]

By |2023-09-13T11:28:27+00:00wrzesień 13th, 2023|aktualności, dla pacjentów, dla szpitali i lekarzy|8 146 komentarzy

Frankowicze wobec upadłości Getin Bank

Data 20 lipca 2023 r. zostanie przez niektórych frankowiczów zapamiętana na długo. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił, bowiem upadłość Getin Noble Bank S.A. Co to w praktyce oznacza? We wrześniu 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), z uwagi na złą sytuację kapitałową banku, rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. [...]

By |2023-07-24T13:43:52+00:00lipiec 24th, 2023|aktualności, frankowicze|3 515 komentarzy

Fundacja rodzinna – novum w polskim porządku prawnym

Utworzenie fundacji rodzinnej daje możliwość gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Z jej dochodów możliwe jest choćby finansowanie kosztów utrzymania i leczenia beneficjentów. Czym jest i jak ją utworzyć? 22 maja 2023 r. weszła w życie, uchwalona praktycznie jednogłośnie przez Sejm, ustawa o fundacji rodzinnej. W praktyce oznacza [...]

Finał najgłośniejszej batalii sądowej frankowiczów

We wtorek, 7 lutego 2023 r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zapadł prawomocny wyrok w sprawie Państwa Dziubak przeciwko bankowi Raiffeisen. Sąd oddalił apelację banku i uznał, iż Sąd Okręgowy w Warszawie prawidłowo rozpatrzył sprawę i zgodził się, że umowę trzeba unieważnić. SA uznał, że bank może wstrzymać wypłatę, aż klienci zwrócą pożyczony im kredyt. [...]

By |2023-02-09T11:52:19+00:00luty 9th, 2023|aktualności, frankowicze|30 503 komentarze

Elektromobilność i wymogi wobec wykonawców

Czy szpitale i inne podmioty lecznicze w świetle ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności paliwach alternatywnych, mają obowiązek podczas ogłaszania przetargu w trybie zamówień publicznych wymagać aby wykonawca albo podwykonawca posiadał w swojej flocie min. 10% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym? Po raz drugi jako Kancelaria pochylamy się nad ustawą [...]

Poradnik Influencera: jak uniknąć kar wynikających z nieuczciwych praktyk rynkowych prezentowanych na portalach społecznościowych takich jak np. Instagram?

Czy reklama może wyglądać jak neutralna informacja, tym samym wprowadzając konsumenta w błąd? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) mówi stanowcze nie tego typu ugruntowanym praktykom rynkowym widocznym codziennie na portalach społecznościowych. Zdaniem UOKiK Konsumenci powinni być́ właściwie informowani o tym, czy dany przekaz ma charakter neutralny, czy też handlowy. Z tej przyczyny Prezes [...]

By |2022-12-18T22:08:32+00:00grudzień 18th, 2022|aktualności, dla przedsiębiorców|10 008 komentarzy

KONTROLE NFZ U LEKARZY – jak bronić się przed karą finansową?

W ostatnim czasie znacznie nasiliły się kontrole NFZ przeprowadzane u lekarzy. Nasza kancelaria spotyka się z masowymi skargami lekarzy na postępowania kontrolne prowadzone przez NFZ, z których zdecydowana większość kończy się negatywnym wynikiem kontroli i tzw. „wezwaniem do zapłaty skutków finansowych kontroli”. Przedmiotem ostatnich kontroli była weryfikacja prawidłowości i zasadności wystawiania recept refundowanych. Kontrole sięgają [...]

By |2022-12-18T21:51:10+00:00grudzień 18th, 2022|aktualności, dla szpitali i lekarzy|7 394 komentarze

Sytuacja frankowiczów w świetle przymusowej restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A.

30 września Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „BGF”) ogłosił rozpoczęcie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. (dalej: Getin Bank), którego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych. Niewątpliwie informacja ta wywołała niepokój oraz niepewność wśród tzw. frankowiczów. Restrukturyzacja Getin Banku postawiła frankowiczów w gorszym położeniu, bowiem BGF [...]

By |2022-11-03T13:01:35+00:00listopad 3rd, 2022|aktualności, frankowicze|11 415 komentarzy

Moje zdjęcie wykorzystano w Internecie!

Jak Kancelaria może pomóc Klientowi, którego wizerunek został wykorzystany bez jego zgody? Czy klient może dochodzić swoich praw? Jakie roszczenia może mieć osoba, której wizerunek został bezprawnie wykorzystany względem osoby naruszającej jej prawo? W czasach dynamicznego rozwoju technologicznego i informatycznego stawiającego mocny akcent na treści publikowane w Internecie, a w szczególności w social mediach, platformach [...]

By |2022-11-03T13:02:17+00:00listopad 3rd, 2022|Uncategorized|2 695 komentarzy