About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 38 blog entries.

Szpital publiczny a pojazdy elektryczne – jakie wymogi wprowadza ustawa o elektromobilności

Czy publiczne szpitale i inne publiczne podmioty lecznicze mają obowiązek posiadania w swojej flocie 10% pojazdów napędzanych elektrycznie w świetle ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych? Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1083), dalej zw. ustawą, może przysporzyć [...]

By |2022-09-27T20:03:49+00:00wrzesień 27th, 2022|aktualności, dla szpitali i lekarzy|10 676 komentarzy

Czy lekarz może odmówić pacjentowi zapisania go do grupy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej?

Może - jednak w okolicznościach ściśle określonych przepisami prawa. Prawo chroni pacjenta przed nieuzasadnioną i bezpodstawną odmową udzielenia mu świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (dalej: POZ), w szczególności zabezpiecza przed jakąkolwiek próbą dyskryminacji ze względu na jego cechy osobowościowe. W ramach podstawowej opieki medycznej pacjent może m. in. korzystać ze świadczeń lekarza POZ, którego [...]

By |2022-09-10T11:45:31+00:00wrzesień 10th, 2022|Uncategorized|1 376 komentarzy

Jak uzyskać zabezpieczenie roszczeń w sprawie frankowej?

Bolączką naszych Klientów, którzy zwracają się do nas o pomoc w sprawach frankowych jest bardzo często fakt, że na prawomocne rozstrzygnięcie sądu trzeba czekać kilka lat, a przez ten czas oni dalej muszą spłacać wysokie raty kredytu. Tak jednak być nie musi. W sytuacjach, w których kredytobiorcy spłacili już kwotę nominalną kredytu (np. zaciągnęli kredyt [...]

By |2022-08-17T08:12:18+00:00sierpień 17th, 2022|Uncategorized|3 047 komentarzy

O co chodzi w ochronie sygnalistów

17 grudnia 2021 roku minął czas na transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii, potocznie zwanej dyrektywą o sygnalistach. O co chodzi w dyrektywie i czy wobec nie dokonania na czas implementacji dyrektywy możemy się na nią powoływać? Na wstępie wyjaśnić należy, że mówiąc o „sygnalistach” w rozumieniu [...]

By |2021-12-31T12:22:30+00:00grudzień 31st, 2021|aktualności, dla przedsiębiorców|3 500 komentarzy

Zawierać ugodę czy nie zawierać – obawy frankowiczów w obliczu propozycji PKO BP

Na początku października ruszył program przygotowany przez PKO BP, w ramach którego frankowicze, którzy zaciągnęli kredyty obsługiwane obecnie przez ten Bank (PKO BP przejął kredyty udzielone przez Nordea Bank Polska S.A.) mogą złożyć wniosek o polubowne załatwienie sporu. Wniosek można złożyć w systemie bankowości elektronicznej lub na piśmie w dowolnej placówce Banku. Postępowanie mediacyjne odbywa [...]

By |2021-10-29T10:06:23+00:00październik 29th, 2021|aktualności|1 397 komentarzy

Sytuacja pracownika i pracodawcy w czasach epidemii

Epidemia koronawirusa, z którą obecnie się mierzymy postawiła szereg nowych wyzwań – tak przed pracodawcami, jak i pracownikami. Wychodząc naprzeciw problemom, z którymi obecnie zmagają się obie grupy społeczne, wprowadzono pewne rozwiązania w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych [...]

By |2020-03-24T09:14:55+00:00marzec 24th, 2020|aktualności, dla przedsiębiorców|2 093 komentarze

Split payment – ważna zmiana w podatku VAT od 1 listopada 2019 r.

1 listopada 2019r. weszły w życie zmiany w stosowaniu mechanizmu podzielonej transakcji (MPP, split payment). Z punktu widzenia podatników VAT najważniejsze z nich dotyczą: wprowadzenia obowiązku stosowania split payment dla konkretnych transakcji, wprowadzenia sankcji i kar dla firm objętych obowiązkowym MPP za niewłaściwe dokumentowanie transakcji lub płacenie poza systemem MPP (np. zwykłym przelewem lub z [...]

By |2019-11-08T08:50:04+00:00listopad 8th, 2019|aktualności, dla przedsiębiorców|17 832 komentarze

Sąd Najwyższy o zadośćuczynieniu za cierpienia rodziny ciężko chorego

Z zainteresowaniem śledzimy orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie możliwości przyznania zadośćuczynienia dla osoby bliskiej poszkodowanego, który doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia. Powiększony skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN w uchwale z dnia 22 października 2019 r., I NSNZP 2/19 wydał pogląd sprzeczny z dotychczasowym, prezentowanym przez Izbę Cywilną SN i orzekł, że [...]

By |2019-10-25T10:28:53+00:00październik 25th, 2019|aktualności, dla pacjentów|24 016 komentarzy

Uchylenie się rodziców od kontaktów z dzieckiem – co z tym zrobić?

Regulacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mają między innymi na celu wzmocnienie prawidłowego wykonywania kontaktów z dzieckiem przez oboje rodziców. Dlatego sankcje mogą zostać nałożone zarówno, gdy jedno z rodziców nie dopuszcza do kontaktu z dzieckiem drugiego rodzica, jak i na osobę, która uchyla się od kontaktów z dzieckiem. W dzisiejszym artykule skupimy się na tym [...]

By |2019-10-16T08:31:22+00:00październik 16th, 2019|prawo rodzinne|15 999 komentarzy

Jak nowe przepisy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności uderzą w sprzedawców

W dniu 14.08.2019 r. Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która wprowadza zupełnie nowe regulacje nakładające na duże sklepy obowiązki w zakresie unikania marnownaia żywności. Ustawa nie została jeszcze ogłoszona w dzienniku ustaw, a wchodzi w życie w ciągu 14 dniu od jej ogłoszenia – przy czym art. 5-14 wchodzą w życie pierwszego dnia [...]

By |2019-08-28T08:04:34+00:00sierpień 28th, 2019|aktualności, dla przedsiębiorców|2 085 komentarzy