About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 23 blog entries.

Sklep spożywczy w internecie – wymagania prawne

Już od kilku lat daje się zaobserwować ogromny wzrost popularności sprzedaży internetowej. Można wręcz powiedzieć, że rzeczywistość wirtualna stała się także rzeczywistością alternatywną i poprzez ów proces dokonywanie (niemal) wszelkich zakupów przez sieć również wyrosło na alternatywę dla tych w formie tradycyjnej. Supermarkety i sklepy spożywcze nie są wyjątkiem, ale z prawnego punktu widzenia sprzedaż [...]

By |2019-04-10T09:24:30+00:00Kwiecień 10th, 2019|dla przedsiębiorców|0 komentarzy

Ostre i tępe dyżury- rewolucja na SOR

15 marca 2019 roku wchodzi w życie jedna z nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która ma na celu usprawnienie działania Szpitalnych oddziałów ratunkowych. Inicjatorzy zmian wyjaśniają, że dzięki wprowadzeniu tzw. ostrych i tępych dyżurów nie wszystkie szpitale będą dyżurowały w tym samym czasie, dzięki dostosowaniu obsady lekarskiej i pielęgniarskiej do charakteru dyżuru w szpitalu. [...]

By |2019-03-15T12:29:05+00:00Marzec 15th, 2019|aktualności, dla pacjentów, dla szpitali i lekarzy|0 komentarzy

Czas odpoczynku lekarza a klauzula opt-out

Problemy kadrowe i wciąż pogłębiające się braki w obsadzie etatów są zmorą wielu polskich szpitali. Chcąc zapewnić ciągłość pracy placówki oraz załatać chociaż część dziur, jakie powstają w grafikach, dyrektorzy szpitali uciekają się do rozmaitych rozwiązań. Problem polega na tym, że nie wszystkie z nich zgodne są z prawem pracy. Według Kodeksu pracy, czasem pracy [...]

By |2019-03-11T14:54:37+00:00Marzec 11th, 2019|dla szpitali i lekarzy|0 komentarzy

Dochodzenie od NFZ zapłaty za „nadryczałt” w sieci szpitali

Od października 2017 roku metoda rozliczania się przez NFZ ze szpitalami uległa istotnej zmianie. Nowelizacja dotycząca wprowadzenia tzw. sieci szpitali zmieniła zasady finansowania świadczeń zdrowotnych. Do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzono art. 136c regulujący metodę finansowania świadczeń zdrowotnych stanowiących świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia [...]

By |2019-01-21T12:30:49+00:00Styczeń 21st, 2019|dla szpitali i lekarzy|0 komentarzy

Co dzieje się z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Czasem sarkastycznie mówi się, że kredyt wiąże bardziej niż ślub. W pewnym sensie jest to prawda, bo nawet z chwilą ustania małżeństwa na skutek rozwodu, kredyt zaciągnięty przez małżonków w trakcie trwania wspólności majątkowej pozostaje dla nich obojga wiążący. A zatem na nurtujące wielu małżonków pytanie co dzieje się z kredytem hipotecznym po rozwodzie odpowiedź [...]

By |2018-10-29T11:16:40+00:00Październik 29th, 2018|prawo rodzinne, Uncategorized|0 komentarzy

RODO w służbie zdrowia

O tym, że przepisy RODO zaczęły obowiązywać, można było się przekonać na własnej skórze przede wszystkim w przychodniach i gabinetach lekarskich. Po 25 maja br. większość lekarzy zaczęła zapraszać do gabinetów swoich pacjentów nieśmiałym "Pani z godziny 15.20?", ewentualnie "Pan Andrzej?" lub "Pani Monika?". Zarówno lekarze, jak i pozostali pracownicy placówek medycznych uczuleni zostali na kwestię [...]

Zatrudnianie pracowników od 15 roku życia – zmiany w przepisach od 1 września 2018 r.

1 września 2018 r. wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy dotyczące wieku osób młodocianych. Po nowelizacji przepisów osobą młodocianą będzie osoba w wieku od 15 do 18 lat – a nie tak jak to było do tej pory w wieku od lat 16. Obniżenie wieku wynika z obniżenia wieku rozpoczynania nauki w szkole podstawowej. [...]

By |2018-08-27T14:01:40+00:00Sierpień 27th, 2018|aktualności, dla przedsiębiorców|0 komentarzy

RODO – wzór klauzuli informacyjnej dla lekarzy i dentystów

W dzisiejszym wpisie wychodzimy naprzeciw potrzebom lekarzy i dentystów prowadzących indywidualną praktykę lekarską, którzy czują się zagubieni w gąszczu przepisów o ochronie danych osobowych. Pośród licznych kwestii regulowanych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w [...]

By |2018-08-16T13:45:37+00:00Sierpień 16th, 2018|dla szpitali i lekarzy, wzory|0 komentarzy

Administrator funpage’a na facebooku jest administratorem danych osobowych

Ostatnia burza wywołana przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (zwanego potocznie RODO) wywołała wiele pytań i dyskusji w zakresie odpowiedzialności z tytułu przetwarzania danych osobowych – [...]

By |2018-07-20T14:55:06+00:00Lipiec 20th, 2018|Uncategorized|0 komentarzy

Sprawozdania finansowe już tylko online

Od 15 marca br. spółki prawa handlowego mają obowiązek przesyłania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego wyłącznie drogą elektroniczną. Nowe zasady składania sprawozdań i dokumentów finansowych dotyczą również sytuacji, w których po 15 marca br. chcemy złożyć sprawozdanie za lata wcześniejsze niż rok 2017. Powyższa regulacja wprowadzona została nowelizacją, która dodała art. 19e do ustawy [...]

By |2018-05-10T11:26:07+00:00Maj 10th, 2018|Uncategorized|0 komentarzy