About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 20 blog entries.

Dochodzenie od NFZ zapłaty za „nadryczałt” w sieci szpitali

Od października 2017 roku metoda rozliczania się przez NFZ ze szpitalami uległa istotnej zmianie. Nowelizacja dotycząca wprowadzenia tzw. sieci szpitali zmieniła zasady finansowania świadczeń zdrowotnych. Do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzono art. 136c regulujący metodę finansowania świadczeń zdrowotnych stanowiących świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia [...]

By |2019-01-21T12:30:49+00:00Styczeń 21st, 2019|dla szpitali i lekarzy|0 komentarzy

Co dzieje się z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Czasem sarkastycznie mówi się, że kredyt wiąże bardziej niż ślub. W pewnym sensie jest to prawda, bo nawet z chwilą ustania małżeństwa na skutek rozwodu, kredyt zaciągnięty przez małżonków w trakcie trwania wspólności majątkowej pozostaje dla nich obojga wiążący. A zatem na nurtujące wielu małżonków pytanie co dzieje się z kredytem hipotecznym po rozwodzie odpowiedź [...]

By |2018-10-29T11:16:40+00:00Październik 29th, 2018|prawo rodzinne, Uncategorized|0 komentarzy

RODO w służbie zdrowia

O tym, że przepisy RODO zaczęły obowiązywać, można było się przekonać na własnej skórze przede wszystkim w przychodniach i gabinetach lekarskich. Po 25 maja br. większość lekarzy zaczęła zapraszać do gabinetów swoich pacjentów nieśmiałym "Pani z godziny 15.20?", ewentualnie "Pan Andrzej?" lub "Pani Monika?". Zarówno lekarze, jak i pozostali pracownicy placówek medycznych uczuleni zostali na kwestię [...]

Zatrudnianie pracowników od 15 roku życia – zmiany w przepisach od 1 września 2018 r.

1 września 2018 r. wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy dotyczące wieku osób młodocianych. Po nowelizacji przepisów osobą młodocianą będzie osoba w wieku od 15 do 18 lat – a nie tak jak to było do tej pory w wieku od lat 16. Obniżenie wieku wynika z obniżenia wieku rozpoczynania nauki w szkole podstawowej. [...]

By |2018-08-27T14:01:40+00:00Sierpień 27th, 2018|aktualności, dla przedsiębiorców|0 komentarzy

RODO – wzór klauzuli informacyjnej dla lekarzy i dentystów

W dzisiejszym wpisie wychodzimy naprzeciw potrzebom lekarzy i dentystów prowadzących indywidualną praktykę lekarską, którzy czują się zagubieni w gąszczu przepisów o ochronie danych osobowych. Pośród licznych kwestii regulowanych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w [...]

By |2018-08-16T13:45:37+00:00Sierpień 16th, 2018|dla szpitali i lekarzy, wzory|0 komentarzy

Administrator funpage’a na facebooku jest administratorem danych osobowych

Ostatnia burza wywołana przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (zwanego potocznie RODO) wywołała wiele pytań i dyskusji w zakresie odpowiedzialności z tytułu przetwarzania danych osobowych – [...]

By |2018-07-20T14:55:06+00:00Lipiec 20th, 2018|Uncategorized|0 komentarzy

Sprawozdania finansowe już tylko online

Od 15 marca br. spółki prawa handlowego mają obowiązek przesyłania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego wyłącznie drogą elektroniczną. Nowe zasady składania sprawozdań i dokumentów finansowych dotyczą również sytuacji, w których po 15 marca br. chcemy złożyć sprawozdanie za lata wcześniejsze niż rok 2017. Powyższa regulacja wprowadzona została nowelizacją, która dodała art. 19e do ustawy [...]

By |2018-05-10T11:26:07+00:00Maj 10th, 2018|Uncategorized|0 komentarzy

Jak udowodnić u lekarza, że jestem ubezpieczony?

Co do zasady podmioty lecznicze realizujące kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia zobowiązane są zweryfikować – przed udzieleniem świadczenia – czy dany pacjent jest  ubezpieczony. Od 1 stycznia 2013 roku weryfikacja ta jest o tyle ułatwiona, że podmioty wykonujące działalność leczniczą (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych [...]

By |2018-05-15T18:40:55+00:00Maj 10th, 2018|Uncategorized|0 komentarzy

Czy należy bać się RODO?

Ostatnio głośno jest o tzw. „RODO”, jednakże jak to wynika z badań przeprowadzonych przez Głównego Inspektora Danych Osobowych aż 72 proc. przedsiębiorstw nie sprawdziło nawet i nie wie, w jakim zakresie powinno się przygotować na wejście w życie nowych regulacji[1]. Badanie, w którym wzięło udział 507 firm (głównie mikro i małych przedsiębiorców), wykazało znaczne braki [...]

By |2018-07-20T14:43:48+00:00Kwiecień 16th, 2018|dla przedsiębiorców|0 komentarzy

Ochrona lekarzy i szpitali przed pozwami pacjentów

Amerykańska prasa donosi, że w USA rokrocznie na lekarskie zaniedbania mogące prowadzić do śmierci narażone jest od 210 do 440 tysięcy pacjentów. Błędy medyczne uplasowały się na trzecim miejscu w rankingu przyczyn śmierci Amerykanów. W 2012 roku wysokość wypłaconych w Stanach Zjednoczonych odszkodowań z tytułu błędów medycznych wyniosła aż 3,6 miliarda dolarów, a mniej więcej [...]

By |2018-07-20T14:41:57+00:00Kwiecień 16th, 2018|dla pacjentów, dla szpitali i lekarzy|0 komentarzy