About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 38 blog entries.

Badanie dziecka przez specjalistę w procesie rozwodowym – czyli czy należy się bać OZSSu?

Istotnym dowodem w sprawach rozwodowych, w których przedmiotem orzekania jest opieka nad małoletnimi dziećmi, jest opinia wydana przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów, w skrócie OZSS. Tego dowodu rodzice często obawiają się najbardziej, wyczuwając – i słusznie – że będzie miał on decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sądu w zakresie powierzenia opieki nad dziećmi danemu rodzicowi. Co [...]

By |2019-08-22T11:01:34+00:00sierpień 22nd, 2019|prawo rodzinne|25 048 komentarzy

Jak się rozwieść w Warszawie?

Niejednokrotnie do naszej kancelarii przychodzą Klienci potrzebujący pomocy prawnej w zakresie rozwodu. Niewątpliwie w trakcie rozwodu, a nawet jeszcze przed wszczęciem postępowania rozwodowego kluczową rolę odgrywa zaufany prawnik. Rozwody nie należą do najłatwiejszych spraw i bywa, że takie postępowania ciągną się tygodniami lub miesiącami. Nasza kancelaria – z racji swojej siedziby – posiada przede wszystkim [...]

By |2019-07-17T09:35:11+00:00lipiec 17th, 2019|prawo rodzinne|6 617 komentarzy

Odszkodowanie za błąd lekarski – jak to zrobić?

Pacjenci, którzy ucierpieli na skutek błędów w leczeniu mają prawo domagać się stosownego odszkodowania i wnosić o zadośćuczynienie za błąd lekarski. Prawo przyznaje kilka równoległych dróg dochodzenia roszczeń. Aby wybrać właściwe postępowanie warto zasięgnąć porady kancelarii prawnej, która specjalizuje się w sprawach o odszkodowania za błędy medyczne. Warszawa, Kraków, Gdańsk i inne duże miasta w [...]

By |2019-06-10T08:55:58+00:00czerwiec 10th, 2019|dla pacjentów|10 617 komentarzy

Nowelizacja kodeksu pracy pod kątem RODO

Nowelizacja kodeksu pracy z maja 2019 ma na celu przed wszystkim dostosowanie brzmienia obowiązujących przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 o ochronie danych osobowych, które wprowadziło przesłankę istnienia „obowiązku prawnego” jako podstawy przetwarzania danych. Wskazana przesłanka stanowi główną podstawę legalizującą przetwarzanie danych osobowych pracowników lub kandydatów do pracy. W związku z tym warto [...]

By |2019-06-03T06:42:48+00:00czerwiec 3rd, 2019|aktualności, dla przedsiębiorców|3 696 komentarzy

Szpital nie może pobrać opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

Do bogatego katalogu zmian związanych z tzw. RODO dołącza właśnie kolejna. 4 maja b.r. weszła w życie ustawa z 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych [...]

Sklep spożywczy w internecie – wymagania prawne

Już od kilku lat daje się zaobserwować ogromny wzrost popularności sprzedaży internetowej. Można wręcz powiedzieć, że rzeczywistość wirtualna stała się także rzeczywistością alternatywną i poprzez ów proces dokonywanie (niemal) wszelkich zakupów przez sieć również wyrosło na alternatywę dla tych w formie tradycyjnej. Supermarkety i sklepy spożywcze nie są wyjątkiem, ale z prawnego punktu widzenia sprzedaż [...]

By |2019-04-10T09:24:30+00:00kwiecień 10th, 2019|dla przedsiębiorców|26 961 komentarzy

Ostre i tępe dyżury- rewolucja na SOR

15 marca 2019 roku wchodzi w życie jedna z nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która ma na celu usprawnienie działania Szpitalnych oddziałów ratunkowych. Inicjatorzy zmian wyjaśniają, że dzięki wprowadzeniu tzw. ostrych i tępych dyżurów nie wszystkie szpitale będą dyżurowały w tym samym czasie, dzięki dostosowaniu obsady lekarskiej i pielęgniarskiej do charakteru dyżuru w szpitalu. [...]

Czas odpoczynku lekarza a klauzula opt-out

Problemy kadrowe i wciąż pogłębiające się braki w obsadzie etatów są zmorą wielu polskich szpitali. Chcąc zapewnić ciągłość pracy placówki oraz załatać chociaż część dziur, jakie powstają w grafikach, dyrektorzy szpitali uciekają się do rozmaitych rozwiązań. Problem polega na tym, że nie wszystkie z nich zgodne są z prawem pracy. Według Kodeksu pracy, czasem pracy [...]

By |2019-03-11T14:54:37+00:00marzec 11th, 2019|dla szpitali i lekarzy|11 355 komentarzy

Dochodzenie od NFZ zapłaty za „nadryczałt” w sieci szpitali

Od października 2017 roku metoda rozliczania się przez NFZ ze szpitalami uległa istotnej zmianie. Nowelizacja dotycząca wprowadzenia tzw. sieci szpitali zmieniła zasady finansowania świadczeń zdrowotnych. Do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzono art. 136c regulujący metodę finansowania świadczeń zdrowotnych stanowiących świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia [...]

By |2019-01-21T12:30:49+00:00styczeń 21st, 2019|dla szpitali i lekarzy|2 991 komentarzy

Co dzieje się z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Czasem sarkastycznie mówi się, że kredyt wiąże bardziej niż ślub. W pewnym sensie jest to prawda, bo nawet z chwilą ustania małżeństwa na skutek rozwodu, kredyt zaciągnięty przez małżonków w trakcie trwania wspólności majątkowej pozostaje dla nich obojga wiążący. A zatem na nurtujące wielu małżonków pytanie co dzieje się z kredytem hipotecznym po rozwodzie odpowiedź [...]

By |2018-10-29T11:16:40+00:00październik 29th, 2018|prawo rodzinne, Uncategorized|2 535 komentarzy