ADWOKAT KRZYSZTOF RAJCZEWSKI

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu bankowości, prawa pracy, prawa medycznego i zarządzania wartością firmy. W latach 1993 – 1996 odbył i ukończył z oceną bardzo dobrą aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. W 2004 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zakresie prawa medycznego, bankowości, zarządzania dużymi podmiotami gospodarczymi, funkcjonowania administracji państwowej i spółdzielczości. Członek rad nadzorczych spółek giełdowych oraz agencji państwowych. Specjalizuje się w prawie medycznym, w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz w przygotowywaniu i nadzorowaniu realizacji kontraktów gospodarczych. Posiada praktyczną znajomość języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

RADCA PRAWNY KAMILA POLAK

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Obecnie wykonuje zawód radcy prawnego. Jest absolwentką Kliniki Mediacji działającej w ramach Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów, a także Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Centrum Prawa Amerykańskiego – obie instytucje funkcjonujące przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Biegle posługuje się językiem angielskim, w tym prawniczym – posiada w tym zakresie Certyfikat Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International. Płynnie włada także językiem francuskim oraz językiem włoskim w zakresie podstawowym. Pracuje zawodowo od 2012 roku. Posiada doświadczenie w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony dóbr osobistych (w tym dobrego imienia, renomy i wizerunku), postępowaniach sądowych o błędy medyczne, sporach gospodarczych oraz bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców.

SKONTAKTUJ SIĘ

e-mail: kancelaria@rjpadwokaci.pl
tel: 22 654 04 25

ul. Grzybowska 3 lok. 36
00-132 Warszawa
Wejście z tyłu budynku – klatka nr III, III piętro

Posiadamy miejsce parkingowe dla Klientów. Prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z Kancelarią celem skorzystania z parkingu.

Bezpośredni kontakt do adwokatów:

adwokat Krzysztof Rajczewski – tel. 500 119 190
e-mail: k.rajczewski@rjpadwokaci.pl
adwokat Kamila Polak – tel. 606 141 137
e-mail: k.polak@rjpadwokaci.pl

Administratorami Państwa danych osobowych są adwokat Krzysztof Rajczewski i adwokat Kamila Polak. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.