Na początku października ruszył program przygotowany przez PKO BP, w ramach którego frankowicze, którzy zaciągnęli kredyty obsługiwane obecnie przez ten Bank (PKO BP przejął kredyty udzielone przez Nordea Bank Polska S.A.) mogą złożyć wniosek o polubowne załatwienie sporu.

Wniosek można złożyć w systemie bankowości elektronicznej lub na piśmie w dowolnej placówce Banku.

Postępowanie mediacyjne odbywa się przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego i poprzedza je wybór mediatora oraz zawarcie umowy o mediację.

Jak wskazuje Bank w komunikacie: Rozwiązanie jest proponowane klientom indywidualnym, których kredyt mieszkaniowy był udzielony we frankach szwajcarskich i którzy nadal ten kredyt spłacają. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest kredyt wzięty na własne cele mieszkaniowe. (…) Z propozycji ugód nie mogą skorzystać klienci, których kredyt został już spłacony, wypłacony w całości w CHF lub którzy skorzystali z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

W praktyce spotkaliśmy się już z ugodami skierowanymi do Klientów posiadających kredyt „Nordea Habitat”.

Jakie warunki proponuje Bank?

Podstawowym założeniem jest, że kredyt walutowy ma ulec przekształceniu na złotowy, a więc ma być rozliczony tak, jakby od daty zawarcia umowy był zaciągnięty w PLN. Pozostałe parametry pozostają bez zmian, m.in.: okres kredytowania, forma spłaty oraz poniesione opłaty, prowizje i składki ubezpieczeniowe. Do wyliczenia kwoty kredytu przeliczonego na PLN zostanie przyjęte oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej na dzień zawarcia umowy. Oprocentowanie zostanie ustalone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i marży.

Propozycja ugodowa w tym zakresie jest w zasadzie nienegocjowalna. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że są pewne parametry kredytu, które mogą podlegać negocjacjom.

Do naszej Kancelarii zgłaszają się Klienci mający wątpliwości czy zawarcie ugody będzie dla nich korzystne.

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że Bank ma obowiązek przekazać jeszcze przed posiedzeniem mediacyjnym w Sądzie Polubownym szczegółowe wyliczenia ukazujące kwoty jakie Klient miałby uzyskać od Banku w ramach zwrotu nadpłaconych w walucie obcej rat lub też kwot pozostałych nadal do spłaty. Niestety z naszych obserwacji wynika, że robi to na ostatnią chwilę. Dlatego warto wcześniej przygotować się do analizy propozycji Banku i skorzystać z możliwości wyliczenia potencjalnych roszczeń Kredytobiorcy przez niezależnego eksperta, choćby takiego, z którym współpracuje nasza Kancelaria.

Takie wyliczenie pokazuje ile Klient mógłby uzyskać w sądzie – w przypadku stwierdzenia nieważności umowy lub jej „odfrankowienia”. Konfrontacja tych wyliczeń z propozycją przedstawioną przez Bank niewątpliwie ułatwia decyzję odnośnie ewentualnej ugody.

W naszej dotychczasowej praktyce spotkaliśmy się już z takimi sytuacjami, w których ugoda zaproponowana przez PKO BP w niewielkim stopniu odbiegała od kwoty osiągalnej w postępowaniu sądowym (kilka tysięcy złotych różnicy przy kwocie do zwrotu na poziomie 130 tys. złotych). W innych sytuacjach różnica bywała na tyle duża, że zawarcie ugody wydawało się mało korzystne. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy i warunków, na jakich zawierał umowę kredytu.

Dlatego odpowiedź na pytanie – czy iść na ugodę – nigdy nie będzie jednoznaczna.

Dla niektórych kredytobiorców sama szansa zakończenia spłaty kredytu jest już na tyle atrakcyjna i istotna, że choćby z tego względu będą oni przychylni temu rozwiązaniu.

W innych przypadkach warto rekomendować wdanie się w spór sądowy, bo chociaż jest on kosztowny i długotrwały – może przynieść wymierne korzyści kredytobiorcom. Szczególnie w świetle ostatniego, dosyć już ukształtowanego orzecznictwa, potwierdzającego nieważność wielu umów frankowych.

Pozostaje też kwestia dopilnowania, aby w ugodzie znalazły się konieczne postanowienia, choćby o zrzeczeniu się dalszych roszczeń przez Bank.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która może Państwa reprezentować zarówno w procesie mediacyjnym z Bankiem, jak i postępowaniu sądowym.