Fundacja rodzinna – novum w polskim porządku prawnym

Utworzenie fundacji rodzinnej daje możliwość gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Z jej dochodów możliwe jest choćby finansowanie kosztów utrzymania i leczenia beneficjentów. Czym jest i jak ją utworzyć? 22 maja 2023 r. weszła w życie, uchwalona praktycznie jednogłośnie przez Sejm, ustawa o fundacji rodzinnej. W praktyce oznacza [...]