Sprawozdania finansowe już tylko online

Od 15 marca br. spółki prawa handlowego mają obowiązek przesyłania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego wyłącznie drogą elektroniczną. Nowe zasady składania sprawozdań i dokumentów finansowych dotyczą również sytuacji, w których po 15 marca br. chcemy złożyć sprawozdanie za lata wcześniejsze niż rok 2017. Powyższa regulacja wprowadzona została nowelizacją, która dodała art. 19e do ustawy [...]

By |2018-05-10T11:26:07+00:00maj 10th, 2018|Uncategorized|10 779 komentarzy

Jak udowodnić u lekarza, że jestem ubezpieczony?

Co do zasady podmioty lecznicze realizujące kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia zobowiązane są zweryfikować – przed udzieleniem świadczenia – czy dany pacjent jest  ubezpieczony. Od 1 stycznia 2013 roku weryfikacja ta jest o tyle ułatwiona, że podmioty wykonujące działalność leczniczą (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych [...]

By |2018-05-15T18:40:55+00:00maj 10th, 2018|Uncategorized|6 621 komentarzy