Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – jakie zmiany wchodzą w życie?

6 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wprowadziła ona, poza możliwością obserwacji za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) pomieszczeń ogólnodostępnych, takich jak, np. poczekalnie oraz pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, dodatkową możliwość obserwacji [...]