Zawierać ugodę czy nie zawierać – obawy frankowiczów w obliczu propozycji PKO BP

Na początku października ruszył program przygotowany przez PKO BP, w ramach którego frankowicze, którzy zaciągnęli kredyty obsługiwane obecnie przez ten Bank (PKO BP przejął kredyty udzielone przez Nordea Bank Polska S.A.) mogą złożyć wniosek o polubowne załatwienie sporu. Wniosek można złożyć w systemie bankowości elektronicznej lub na piśmie w dowolnej placówce Banku. Postępowanie mediacyjne odbywa [...]