Czy lekarz może odmówić pacjentowi zapisania go do grupy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej?

Może - jednak w okolicznościach ściśle określonych przepisami prawa. Prawo chroni pacjenta przed nieuzasadnioną i bezpodstawną odmową udzielenia mu świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (dalej: POZ), w szczególności zabezpiecza przed jakąkolwiek próbą dyskryminacji ze względu na jego cechy osobowościowe. W ramach podstawowej opieki medycznej pacjent może m. in. korzystać ze świadczeń lekarza POZ, którego [...]