Z zainteresowaniem śledzimy orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie możliwości przyznania zadośćuczynienia dla osoby bliskiej poszkodowanego, który doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia. Powiększony skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN w uchwale z dnia 22 października 2019 r., I NSNZP 2/19 wydał pogląd sprzeczny z dotychczasowym, prezentowanym przez Izbę Cywilną SN i orzekł, że takim osobom zadośćuczynienie nie przysługuje.

Z pewnością takie stanowisko cieszy ubezpieczycieli. Z kolei dla rodzin poszkodowanych oznacza to niepewność i spodziewane rozbieżności w orzecznictwie.

Komunikat w tej sprawie znajduje się na portalu Sądu Najwyższego:
http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=310-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach