Czy reklama może wyglądać jak neutralna informacja, tym samym wprowadzając konsumenta w błąd? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) mówi stanowcze nie tego typu ugruntowanym praktykom rynkowym widocznym codziennie na portalach społecznościowych. Zdaniem UOKiK Konsumenci powinni być́ właściwie informowani o tym, czy dany przekaz ma charakter neutralny, czy też handlowy. Z tej przyczyny Prezes UOKiK wydał szczegółowe rekomendacje dotyczące treści reklamowych przez Influencerów w mediach społecznościowych promowanych hasztagiem #oznaczamyreklamy. Jak zatem działać zgodnie z prawem? Jak nie narażać siebie na wysokie kary? Jak prawidłowo oznaczać posty reklamowe?

Nie istnieją obecnie przepisy prawa, które wprost regulowałby sposób oznaczania postów w mediach społecznościowych, niemniej jednak prawo jednoznacznie wskazuje, iż treści reklamowe nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd. Konsument ma prawo wiedzieć czy osoba polecająca w mediach społecznościowych produkt czerpie z tego jakiekolwiek korzyści. Jest to istotny czynnik pozwalający odróżnić reklamę od neutralnej informacji. Takie naruszenia Influencera uregulowane są w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym jako zaniechanie wprowadzające w błąd. Tak samo niewłaściwym jest uregulowane w art. 7 pkt 11 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym stosowanie kryptoreklamy.  Nieuczciwe praktyki rynkowe mogą tak samo jak naruszają interesy konsumentów, naruszać również interesy innych przedsiębiorców o czym mówi art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nazywając taki praktyki jako czyn nieuczciwej konkurencji. Konsekwencje działań naruszających powyższe przepisy mogą wystąpić zarówno na płaszczyźnie publicznoprawnej (administracyjnoprawnej) jak i na płaszczyźnie prywatnoprawnej (cywilnoprawnej), z czego najbardziej dotkliwą karą jest zapłata kary pieniężnej do 10 % obrotu danego Influencera.

Adwokat albo radca prawny, korzystając z wiedzy i doświadczenia Kancelarii, w oparciu o szczegółowe wytyczne prezesa UOKiK może pomóc Influencerowi tak prowadzić swoje media społecznościowe aby jego działania były oznaczane w sposób prawidłowy, a Influencer cieszył się zaufaniem swoich obserwatorów.