Blog2018-05-10T11:27:37+00:00

Poradnik Influencera: jak uniknąć kar wynikających z nieuczciwych praktyk rynkowych prezentowanych na portalach społecznościowych takich jak np. Instagram?

Czy reklama może wyglądać jak neutralna informacja, tym samym wprowadzając konsumenta w błąd? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) [...]

By |grudzień 18th, 2022|Categories: aktualności, dla przedsiębiorców|9 329 komentarzy

KONTROLE NFZ U LEKARZY – jak bronić się przed karą finansową?

W ostatnim czasie znacznie nasiliły się kontrole NFZ przeprowadzane u lekarzy. Nasza kancelaria spotyka się z masowymi skargami lekarzy na [...]

By |grudzień 18th, 2022|Categories: aktualności, dla szpitali i lekarzy|6 224 komentarze

Sytuacja frankowiczów w świetle przymusowej restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A.

30 września Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „BGF”) ogłosił rozpoczęcie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. (dalej: Getin Bank), którego działalność [...]

By |listopad 3rd, 2022|Categories: aktualności, frankowicze|10 564 komentarze

Szpital publiczny a pojazdy elektryczne – jakie wymogi wprowadza ustawa o elektromobilności

Czy publiczne szpitale i inne publiczne podmioty lecznicze mają obowiązek posiadania w swojej flocie 10% pojazdów napędzanych elektrycznie w świetle [...]

By |wrzesień 27th, 2022|Categories: aktualności, dla szpitali i lekarzy|10 906 komentarzy

Czy lekarz może odmówić pacjentowi zapisania go do grupy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej?

Może - jednak w okolicznościach ściśle określonych przepisami prawa. Prawo chroni pacjenta przed nieuzasadnioną i bezpodstawną odmową udzielenia mu świadczenia [...]

By |wrzesień 10th, 2022|Categories: Uncategorized|1 708 komentarzy
Load More Posts